با درود
آکادمی فیزیک ناوس، زیر مجموعه بنياد پژوهشی ناصری، با بودجه شخصی اداره می شود و به هیچ سازمانی وابسته نیست.
چنانچه مایلید از فعالیت های آموزشی و پژوهشی ما حمایت مالی نمایید خواهشمندیم فرم زیر را پر و ارسال نمایید.


Please let us know your name.
لطفا آدرس ایمیل معتبری وارد نمایید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input