معرفی آکادمی

 

« آکادمی فیزیک نظری ناصری » (Nous Academy of Theoretical Physics, NATPHYS) یک آکادمی کاملا خصوصی است با هدف انتقال اطلاعات به نسل جوان کشورمان فعالیت می کند. اینجا نه امتحانی گرفته می‌شود و نه مدرکی صادر می‌شود. شرکت‌کنندگان در کلاس‌ها و‌ دوره‌های آکادمی تنها با هدف یاد گرفتن حضور می‌یابند و بس. 

آکادمی ناصری از سال ۲۰۱۲ فعالیت خود را آغاز کرده است و تا امروز تمام کلاس‌ها ‌و دوره‌ها به رایگان ارایه شده‌اند. اخیرا به درخواست شرکت‌کنندگان حق عضویتی تعیین شده است که حداقل هزینه‌ها تامین شوند.

فعالیت اصلی آکادمی در تحقیقات و آموزش، با اولویت تحقیقات می‌باشد. 

علت شکل‌گیری آکادمی رسمیت دادن به پروژه تحقیقاتی خاصی است که ایده اولیه آن به حدود ۴۰ سال قبل برمی‌گردد مبنی بر اینکه جهان برای واقعیت فیزیکی یافتن خود نیازمند تنها یک قانون است و‌ نه بیشتر. و اینکه تمام موجودات جهان علیرغم ساختار و شکل و رفتار متفاوت‌شان همگی بر اساس همان یک قانون، واقعیت فیزیکی می‌یابند و این شامل تمام پدیده‌های جهان نیز می‌شود. هدف اصلی ما یافتن این قانون و بیان ریاضی آن بوده است که از حدود بیست سال پیش در قالب پروژه خاصی بطور تمام‌وقت آغاز شده است. این پروژه سال پیش به نتیجه رسید و نتایج به دست آمده به ژورنال فیزیک ارسال شده است که فعلا در حال بررسی است.

این پروژه به خاطر فرمالیسم ریاضی خاص آن که تابع زیتای ریمان (Riemann Zeta Function) و گروه مانستر (Monster Group) می باشد، عنوان MZ2 گرفته است. ویدیوهای معرفی آن در سایت آکادمی قابل دسترس می‌باشند.

در بخش آموزشی، کلاس‌های ارایه شده شامل تمام تئوری‌های بنیادی فیزیک از سطح دبیرستان تا کارشناسی ارشد می‌باشد. علاوه بر فیزیک، مباحث خاصی در بیولوژی به ویژه در سلول‌های بنیادی (Stem cells)، بیان ژن (Gene expression) سنتز پروتئین (Protein synthesis) و ... ارایه می‌شوند که در ارایه آنها، تئوری گروه (Group theory) تئوری آشوب (Chaos theory) و جبر کلیفوردی (Clifford algebra) نقش عمده‌ای دارند.

کلاس‌های ریاضی آکادمی شامل تمام شاخه‌هایی از ریاضی است که در تئوری‌های فیزیک به کار گرفته شده‌اند و همچنین سایر مباحثی که مخصوص پروژه MZ2 می‌باشند.