مسعود ناصرى

 

 • متولد: فروردین ١٣٣۶، سولدوز (نقده)، آذربایجان غربى

 

 • تخصص: هسته‌اى (فیزیک و مهندسی)، هوافضا (Chaos/Complex 3D Turbulence)، روشهاى عددى (Numerical Techniques)

 

 • تحصیلات و تجارب:
  - دیپلم ریاضی، دبیرستان خوارزمی،بهارستان، تهران
  - لیسانس (BSc) مهندسی مکانیک، سیستم‌هاى کنترل، دانشگاه صنعتی شریف
  - فوق لیسانس (MSc) فیزیک و مهندسی راکتورهای هسته‌ای، Queen Mary College دانشگاه لندن
  - دیپلم DIC مهندسی هواپیما، با بورسیه Imperial College دانشگاه لندن
  - دیپلم تحقیقاتی (MPhil) هواپیماهای عمودپرواز، با اسپانسرى Nielsen Engineering Inc.، کالج سلطنتى دانشگاه لندن
  - دکترا (PhD) هوا-فضا، Complex 3D Turbulence، با اسپانسری NASA، کالج سلطنتی دانشگاه لندن،با استاد مشاوری Professor P. Bradshaw از دانشگاه Stanford آمریکا
  - دوره اول مطالعات فوق دکترا، روش‌های عددی کابردی در Chaos theory، مرکز تحقیقات برق انگلستان (Central Electricity Research Labs, CERL, NPTEC)، سه سال
  - دوره دوم مطالعات فوق دکترا، turbulence و chaos در فرآیند احتراق، تکمیل کد Kiva آزمایشگاه‌های Los Alamos آمریکا، شرکت تحقیقاتی Cham, Professor Spalding، با همکاری آکادمی علوم مسکو
  - کار بر روی قرارداد NASA در هوافضا، Complex 3D Turbulenc با همکارى Prof. P. Bradshaw دانشگاه استانفورد آمریکا (Stanford University)
  - کار بر روى قرارداد .Nielsen Engineering Inc آمریکا، جت خروجى هواپیماهاى عمود پرواز نزدیک زمین، محقق‌یار (Research Assistant) دانشکده هوافضاى کالج سلطنتى لندن (Imperial College, Aeronautics Department)
  - معرفی پزشکی هومیوپاتی برای اولین بار به جامعه دانشگاهی ایران و آموزش رایگان حدود 300 پزشک، ماما، دندان‌پزشک و دامپزشک (دانشکده پزشکى، واحد زرگنده، تهران و دانشگاه ارومیه، ١٣٧۴-١٣٧٨)

 

 • زمینه مطالعاتى و تحقیق:
  - ساختار فضازمان و complex systems در چارچوب chaos theory و تعمیم آن بر سیستم‌هاى کوانتومى (quantum chaos) و بیولوژى
  - مدل رشد جهان (و پدیده‌ها و موجودات آن) از یک هسته اولیه بر طبق معادله تکوینى خاص هر موجود که spontaneous symmetry breaking نقشى عمده در آن دارد بر پایه تئورى‌هاى نسبیت و کوانتوم و به کمک chaos theory