علم به زبان ساده ... و متفاوت! 

اینجا نه امتحانی برگزار می‌شود و نه مدرکی صادر می‌گردد.

(در صورت درخواست، تحت شرایطی، گواهی حضور در کلاس‌ها داده خواهد شد).

 

دوره های برگزار شده در آکادمی:

    - دوره مقدماتی

   - دوره تخصصی

برای شرکت در دوره تخصصی باید قبلا دوره مقدماتی آکادمی را گذرانده باشید.

قبل از ثبت‌نام باید در سایت عضو شده باشید. ثبت نام در تاریخ‌های خاصی که در سایت اعلام می‌شوند ممکن خواهد بود. 

با شروع هر دوره، ویدیوهای هر جلسه با ترتیب خاصی که انسجام مطلب را حفظ کند (یک تا دو ‌جلسه در هفته برای دوره مقدماتی و یک جلسه در هر دو هفته برای دوره تخصصی) در دسترس شرکت کننده‌ها قرار خواهد گرفت.

 

آ)  دوره مقدماتی:

افرادی که این دوره را به پایان برسانند خواهند توانست وارد دوره تخصصی شوند.

هر درس این دوره از سطح دبیرستان شروع می‌شود و بطور پله ای تا سطح کارشناسی ارشد ادامه می‌یابد. 

موضوعات این دوره، تئوری‌های بنیادی فیزیک،‌ مبانی تئوری آشوب و مباحث ریاضی مربوطه را شامل می‌شود. (۳ درس اول لیست زیر با ریاضیاتی در حد دوره راهنمایی ارایه می‌شوند): 

 • مبانی و مفاهیم تئوری نسبیت (Theory of Relativity, Concepts)
 • مبانی و مفاهیم تئوری آشوب (Chaos Theory, Concepts)
 • مبانی و مفاهیم تئوری کوانتوم (Quantum Mechanics, Concepts)
 • جبر خطی (Linear Algebra)
 • نسبیت خاص (Special Relativity)
 • تئوری آشوب و كاربردهاى آن (تئوری آشوب-۱) (Chaos Theory & Applications)
 • تئوری کوانتوم-۱ (Quantum Theory, Dirac Notation)
 • مکانیک کلاسیک، فرمالیسم لاگرانژی-هامیلتونی (Classical Mechanics)
 • تئوری آشوب-۲
 • تئوری کوانتوم-۲ ( Quantum Theory, intermediate)

 

ب)  دوره تخصصی: 

شرط شرکت در این دوره گذراندن دوره مقدماتی آکادمی است. 

مباحث این دوره اغلب در قالب سمینارهای یک تا چند جلسه‌ای ارایه خواهند شد که مطالبی گزیده شده را شامل می‌شوند. 

موضوعات این دوره شامل مباحث پیشرفته تئوری‌های بنیادی فیزیک،‌ تئوری آشوب، ریاضی و موضوعات تخصصی در ارتباط با پروژه اصلی آکادمی با عنوان پروژه MZ2 می باشد: 

 • نسبیت عام (General Relativity)
 • کیهان شناسی
 • تئوری میدان کوانتومی و فیزیک ذرات بنیادی (Quantum Field Theory)
 • تئوری ماتریس های راندوم (Random Matrix Theory)
 • تئوری گروه در فیزیک (Group Theory)
 • ریاضی رویش و پدیدآیی
 • تابع زیتای ریمان (Riemann Zeta Function)
 • تئوری کوانتوم-۳ (Quantum Theory, Advanced)
 • تئوری کاتگوری (Category Theory)
 • قضایای گؤدل (Gödel’s Theorems)
 • مدل MZ2